Plan de dezvoltare profesionala si personala

business skills training, management training, Romana, training diverse
“A e?ua în planificare este ca ?i cum ai planifica s? esuezi” Planificare înseamn? s? analiz?m înainte de a ac?iona. Atunci când e?u?m în a planifica, practic este ca ?i cum am pl?nui s? e?u?m. Pentru a progresa este necesar un plan general. Nu este obligatoriu s? lua?i decizii definitive pân? în cele mai mici detalii dar este esen?ial s?: - Identifica?i ?i prioritiza?i, stabili?i obiective specifice - Identifica?i punctele de îmbun?t??it sau caren?ele dumneavoastr? din punct de vedere al experien?ei, informa?iilor, abilit??ilor - Analiza?i cum pute?i aborda aceste caren?e - Identifica?i o serie de modalit??i de a atinge obiectivele propuse - Analiza?i care sunt punctele cheie, bornele kilometrice pentru fiecare cale ce poate fi abordat? Indiferent de obiectivul stabilit sau de faza în care v? afla?i din punct de…
Read More