”Un obiectiv este un vis cu termen de livrare”

Home / business skills training / ”Un obiectiv este un vis cu termen de livrare”

O modalitate eficient? de a ajunge undeva este de a stabili în primul rând direc?ia în care dorim s? ne îndrept?m. Acest lucru presupune stabilirea unor obiective, care s? fie destept formulate.

Câteva sfaturi in stabilirea obiectivelor:
• Un obiectiv se exprim? clar ?i concis
• Evita?i folosirea cuvântului “?i”, atrage dup? sine exprimarea a 2 obiective ?i nu a unuia singur
• Folosirea cuvântului „prin” atrage dup? sine explica?ii cu privire la modul în care va fi atins obiectivul
• Verifica?i întodeauna ca obiectivele stabilite s? fie SMART:
Specific
M?surabil
Abilit??i (de atins – prive?te capacitatea)
Realizabil (realist – prive?te mediul exterior)
Termen limit? (timp alocat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *