Drumul c?tre Cardiff ?i câteva date istorice despre ?ara Galilor

Home / Romana / Drumul c?tre Cardiff ?i câteva date istorice despre ?ara Galilor

Intrând în Anglia, prin aeroportul Luton – Londra, numai cu “cartea de identitate” de cet??ean român, înconjurat de cona?ionali veni?i cu aceea?i curs? m-am bucurat ca de fiecare dat? de avantajul de a fi cet??ean al unei t?ri membr? în Uniunea European?.

podul care separa Anglia de WalesAm p?r?sit Luton-ul pentru a m? îndrepta spre Cardiff – capitala ??rii Galilor. Autostrada ce trecea pe lâng? cetatea universitar? Oxford, continua pân? la podul ce separ? Anglia de ?ara Galilor, pod ultramodern unde ni s-a perceput taxa de intrare, semn c? am p??it pe p?mântul galez. Chiar dac? peisajul este asem?n?tor, ceva totu?i se schimb?. Pe ?osele, indicatoarele de circula?ie sunt bilingve, în galez? ?i englez? (de exemplu indicatorul de încetinire a vitezei ma?inii era scris pe panou, dar ?i pe asfaltul ?oselei: ARAF în galez?, SLOW în englez?).

Voi începe relatarea c?l?toriilor mele cu câteva no?iuni de istorie ?i geografie. ?ara Galilor (Wales) este situat? în vestul Angliei, între canalul Bristol, St.George ?i Liverpool, având o suprafa?? de 20,8 mii de kilometri p?tra?i ?i circa 3 milioane locuitori, cu un relief variat, în majoritate dealuri împ?durite, p??uni ?i v?i de un verde crud, ape limpezi ?i o cur??enie exemplar?. case si flori in drumul catre CardiffFlori de toate nuan?ele ?i variet??ile, prezente pretutindeni; pe ?osele, la intersec?ii, la ferestrele locuin?elor ?i institu?iilor, oriunde te-ai afla, în preajma numeroaselor castele, pe str?zile ora?elor ?i satelor, aranjamente florale între?inute ?i supraveghiate de conducerile comunit??ilor fiind politic? de stat, în gr?dinile tuturor caselor pentru c? nu exist? cas? în aceast? ?ar? care s? nu aib? gr?din? cu gazon ?i flori. Ba mai mult este o emula?ie între ora?e, între vecini pe aceast? problem? ?i poate ar trebui s? men?ion?m faptul c?-i ajut? ?i clima având în vedere ca plou? în fiecare zi dup? care iese soarele binef?c?tor, precum ?i faptul c? nu exist? blocuri, ci numai case cu un singur etaj a?a cum prev?d legile locuin?elor din aceast? ?ar?.

Sub regele Henric al VIII-lea, în anul 1536, s-a f?cut actul de unire al ??rii Galilor cu Anglia, formând Regatul unic, iar în anul 1707, când Anglia se une?te ?i cu Sco?ia, se va realiza Regatul Unit al Marii Britanii. (Irlanda va intra în 1801). Cu toate c?, de la unirea cu Anglia au trecut cinci secole specificul galez în lumea britanic? s-a men?inut, fiind vizibil la tot pasul nu ca un na?ionalism revendicativ, ci ca o form? de p?strare ?i manifestare a propriei identit??i, cu deosebire în istorie, tradi?ii ?i în unele manifest?ri artistice proprii, mo?tenite de-a lungul veacurilor de la lumea celtic? pân? în conteporaneitate.

3 Comments

  • Doina

    Foarte interesant! Sa inteleg ca maine vedem si continuarea? Abia astept! Si puneti si mai multe poze care sa faca povestirea colorata!

  • Da … postez si poze care sa va poata impartasi din frumusetile vizitate! Si daca nu resusesc zilnic desi asa am promis … cu siguranta la fiecare 2 zile vin cu inca un articol asa ca in aceasta saptamana si viitoarea sper sa va conving ca un traseu in Tara Galilor este o optiune viabila :).

  • Maybelle Cintra

    Long time reader / 1st time poster. Really enjoy reading the blog, keep up the good work. Will most definitely start posting more oftenin the future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *