ISCA – Carleon

Home / Romana / ISCA – Carleon

amfiteatrul ISCANu este u?or s? redai emo?iile ce te înso?esc în fa?a unui amfiteatru roman sau a fostelor fortifica?ii romane, iar Caerleon Roman Fortress, mostra a st?pânirii Imperiului Roman, este unul dintre acestea.

Invazia, ocuparea ?i a?ezarea unor trupe romane în aceast? parte a Bretaniei, cu o jum?tate de secol înaintea erei noastre, dovedesc nu numai for?a militar? a Romei, dar ?i modul de organizare a fortifica?iilor ?i cet??ilor de locuire. Perioada istoriei antice legat? de înfrângerea cel?ilor ?i ocuparea teritoriilor din sud, a stabilirii unor legiuni romane la Caerleon, localitate numit? de romani Isca, are o mare însemn?tate ?i pentru istoria universal?.

baraci romaneAici se v?d înc? urmele unui amfiteatru de propor?ii asem?n?toare cu cel de la Roma, urmele a?ez?rii legiunilor, inclusiv ale unui pavilion de canalizare, în afara b?ilor clasice. Peste tot e?ti întâmpinat de cur??enie, ordine ?i o grij? deosebit? pentru p?strarea vestigiilor. Aceast? parte a Marii Britanii era locuit? de cel?ii veni?i de pe continent.

Or??elul de care vorbim de?ine ?i un muzeu interesant ?i modern. Am v?zut aici, ca ?i în alte muzee, modul cum sunt educa?i copiii prin jocuri interactive (de exemplu se pot juca de-a solda?ii, îmbr?ca?i în costume militare folosite de str?bunii lor, cu minis?bii ?i caschete care ar?tau ca în trecut). În alte p?r?i am v?zut lâng? vitrine m?su?e mici pe care erau a?ezate hârtii ?i creioane colorate cu inten?ia ca un copil s? deseneze vasul expus ?i s?-l coloreze a?a cum a fost descoperit. În acest fel mai în joac?, mai în serios, micu?ii vor în?elege însemn?tatea ?i trecutul ora?ului lor.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *