St Fagans

Home / Romana / St Fagans

O vizita la Muzeul National de Istorie a Vietii Tarii Galilor, avea sa ne faca sa intelegem mai clar trecutul si prezentul acestui popor si chiar sa gasim unele afinitati cu propria noastra istorie, de n-ar fi sa ne referim decat la ocupatia tarii lor de catre trupele Imperiului Roman. Initial am avut impresia ca vom vizita un muzeu de istorie asa cum le stim pe cele de la noi.

Trecandu-i pragul si intrand intr-un parc de proportii, mi-am zis ca trebuie sa fie ceva asem?n?tor cu Muzeul Satului din Bucure?ti sau cu cel din Dumbrava Sibiului. Ma inselasem. Aveam in fata o institutie muzeala de inalta tinuta ?tiin?ific? ?i originalitate prin faptul c? acest muzeu, aflat la marginea ora?ului, întins pe câteva zeci de hectare cuprinde numeroase cl?diri cu exponate originale ce redau via?a ?i preocup?rile oamenilor locului din cele mai vechi timpuri pân? în zilele noastre.

case celticeÎncepând cu primele trei locuin?e celtice, continuând cu cele din vremea st?pânirii romane, apoi ale evului mediu pân? în contemporaneitate, avem o imagine complet? a vie?ii oamenilor, preocup?rile lor, a meseriilor practicate, a mobilierului ?i îmbr?c?min?ii folosite, a st?rii sociale, prin fa?a vizitatorului derulându-se, ca într-un film, existen?a de veacuri a galezilor. Pretutindeni ghizi ?i muzeografi dau explica?ii, te îndrum? ce s? vezi, fac demonstra?ii practice, atât ei cât ?i tineri membri ai organiza?iilor civice (asa cum am v?zut de exemplu aprinderea focului în perioada celtic? într-un bordei) dovedind cu to?ii un zel greu de imaginat comparat cu ceea ce se vede pe la noi ?i chiar în diferite alte ??ri, zel pe care ne-am dori din toat? inima s?-l reg?sim si in muzeele noastre. Originea celtic? a galezilor mai poate fi v?zut? „pe viu” nu numai prin modul de a?ezare ?i locuire, armele ?i uneltele de lucru dar ?i prin explica?iile documentate furnizate de ghizi cu pertinente referiri la documente ?i descoperiri arheologice certe.

Este adev?rat c? institu?ia muzeal? la care m? refer este tân?r?, creat? în urm? cu doar 60 de ani, în 1948, sub denumirea de Amgueddfa Werin Cymru, Sain Fagan adic? Muzeul Na?ional Galez, Sfântul Fagan, muzeu ce te îndeamn? s? le cuno?ti evolu?ia nu numai prin texte ?i fotografii de mari dimensiuni amplasate pe aleile ce conduc spre camerele de locuit, la grajdurile de vite, la atelierele de piel?rie, tâmpl?rie, sticl?rie, brut?rie etc., la Clubul muncitoresc, la ?coala cu interiorul claselor din care nu lipseau instrumentele punitive dac? îndr?zneai s? vorbe?ti limba matern? – galeza. Pare o asem?nare cu vechia situa?ie existent? în Transilvania sub ocupa?ie str?in?. Este relevat? ?i schimbarea survenit? dup? intrarea în componen?a Angliei. F?r? îndoial? c? cel ce dore?te s? cunoasc? istoria acestor locuri, înainte de orice documentare, ar trebui s? treac? pragul acestei institu?ii muzeale, cu totul special? în prezentarea vie?ii reale a?a cum am mai spus. Iat? un singur exemplu:evolu?ia mineritului este oglindit? ?i în starea social-economic? a lucr?torilor, în felul cum au locuit în diferite etape de la bordee, la c?su?e modeste f?r? mobilier formate din dou? camere – una pentru oameni cealalt? pentru vite, trecând prin secole ajungem în sec XX, când beneficiaz? de dormitor ?i buc?t?rie precum ?i mobilier adecvat.

cabina telefonicaAlt lucru interesant ni s-a p?rut evolu?ia me?te?ug?reasc?, modul de via?? al lucr?torilor, produsele lor. La fel în ceea ce prive?te ?coala ?i biserica, Clubul Muncitoresc, datând din primii ani ai secolului XX, cu bibliotec?, s?li de ?edin??, organizarea sindicatelor, cl?diri de magazine din secolul XIX, celebrele cabine telefonice ale secolului XX, case tip din prefabricate pentru muncitori, etc.

One Comment

  • Wilfredo

    Remarkable issues here. I’m very happy to look your post. Thank you so much and I’m
    taking a look forward to touch you. Will you
    please drop me a mail?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *